Студентски парламент је орган факултета преко кога можемо да остваримо своја права загарантована законом, статутом и правилницима факултета, као и да се боримо за своје ин��ересе.

Студе����тска унија је годинама уназад засту��а све студенте путем својих студентских представника

Неке од значајни��их ствари које смо у претходном периоду постигли кроз на�� рад у Парламенту су:

1. ��тудентска ун��ја – Увек т�� за тебе!