Основи електротехнике 1
Математика 1
Програмирање 1
Физика 1
Лабораторијске вежбе
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
Основи електротехнике 2
Математика 2
Програмирање 2
Физика 2 / О?Т
Лабораторијске вежбе
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2

Број обнова прве године: