Изборили смо 48 ЕСПБ за буџет

Радом наших представника у Студентском парламенту Унивезитета у Беогаду Министарство просвете, науке и технилошког развоја усвојило је наш захтев да за упис на буџет наредне две године буде потребно остварених 48 ЕСПБ. Захваљујући томе, да би студенти на нашем факултету били на буџету у 2015/2016 години потребно је да остваре минимум 48 ЕСПБ у овој школској години, уместо до тада предвиђених 60.