Објављивање резултата испита и колоквијума из Математике 1 и 2 на интернет сајту предмета

Након дугачких и мукотрпних преговора са Катедром за примењену математику изборили смо се да се резултати колоквијума и испита по први пут објављују на интернет сајту предмета, како је то предвиђено Правилником факултета.

Исечак из нашег дописа

Студентски парламент скреће пажњу Катедри за примењену математику на члан 63, став 6. Правилника о основним академским и дипломским академским студијама, према коме је обавезно објављивање резултата испита на званичним интернет страницама предмета. Као студентски представници добили смо бројне примедбе студената, које се односе на важећу праксу објављивања резултата из предмета Математика 1 и Математика 2 (искључиво на табли предмета).

Исечак из нашег дописа