Решили смо проблем настао преласком на нову акредитацију

Решили смо већи део проблема који је настао преласком на нову акредитацију (2013). На тај начин студенти су избегли дупло полагање испита и пребацивање положених предмета у факултативне. На пример студенти који су положили Елементе електронике били су у обавези да поново полажу Основе електронике, јер су Елементи избачени у новој акредитацији на одсеку за Физичку електронику. Сви ови проблеми су успешно решени после наших дописа и разговора са управом и катедрама.