Уведен рок за прегледање колоквијума

Изборили смо се за измену правилника факултета и увођење рока за професоре од 14 дана за прегледање колоквијума и предиспитних обавеза. Инспирација за ову уследила је током драстичног кашњења резултата колоквијума из Математике 1 од 38 дана. Поред измена Правилника, у договору са продеканом за наставу студенти су добили још једну бесплатну пријаву овог испита, јер начин полагања испита зависи од броја поена на колоквијуму који студенти нису знали током пријаве испита. Такође овим дописом смо скренули пажњу на необјављивање резултата колоквијума и испита из овог предмета на интернет сајту предмета, за шта смо се изборили после годину дана и пар додатних дописа.
Истим изменама правилника омогућена је и промена одсека.

Исечак из нашег дописа

Примедбу упућујемо тек сада јер смо имали разумевања према предметним наставницима и надали смо се да ће, и поред великог кашњења, резултати бити објављени у разумном временском року. Јасно нам је да понекад за прегледање радова може оправдано бити потребно више времена, али сматрамо да не може постојати оправдање за овако значајно кашњење резултата. Велики број наставника редовно испуњава своје обавезе и резултате објављује у року мањем од недељу дана

Исечак из нашег дописа