Контактирајте нас

4 + 4 = ?

Пословни подаци:

   • Назив: Студентска унија Електротехничког факултета
   • Адреса: Булевар краља Александра 73, 11120 Палилула, Београд
   • Матични број: 17169173
   • ПИБ: 102351489
   • Пословни рачун: 340-11006846-35, код Erste bank A.D. Нови сад.
   • Девизни рачун: 340-10004002-15, код Erste bank A.D. Novi Sad.