Омогућена једноставнија промена одсека

На 760. седници Наставно-научног већа усвојена је измена правилника која омогућава студентима једноставнију промену одсека. Услов да би студент променио одсек је да положи све испите из прве и оствари 37 ЕСПБ поена на испитима из 2. студијске године. Након тога студент подноси молбу коју усваја првостепена комисија пред почетак пролећног или зимског семестра.
Напомена: Сви остварени поени у току школске године рачунају се у услов за финансирање из буџета у наредној години, без обзира да ли се они налазе у студијском програмо новог одсека на који студент прелази.