ПРВА ГОДИНА

Пријемни:

Први семестар:

Други семестар:

Основи рачунарске технике 1

ДРУГА ГОДИНА

Диференцијалне једначине

Објектно орјентисано програмирање 1

Објектно орјентисано програмирање 2

Основи телекомуникација

Лабораторијске вежбе из Орт-а 2

Алгоритми и структуре података

Основи физичке електронике

ТРЕЋА ГОДИНА

Радио комуникације

Хидраулички и пнеуматички системи

Конкурентно и дистрибуирано програмирање

Линеарна електроника

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Дигитална обрада слике

Помозите нам да проширимо базу материјала и тиме помогнемо наредним генерацијама! Пошаљите нам материјале које имате на линку испод.