Студентска унија Електротехничког факултета, © 2017