Студент ментор

Студентска унија од школске 2011/2012 године спроводи пројекат Студент ментор који сваком новоуписаном бруцошу додељује колегу старијег студента ментора који му помаже да се боље снађе током прве године студија. Пред крај сваке школске године студенти имају прилике да се пријаве на конкурсу и постану студенти ментори. Они ментори које њихови штићеници позитивно оцене добијају могућност да им се труд уложен током те године призна као обавезна пракса, односно 2 ЕСП бода.

Шта је студент ментор?
Студент ментор треба да пружи подршку, охабрење и мотивацију, како студентима којима је ментор тако и колегама
менторима који учествују у овом програму. На тај начин, новим студентима тј вама пружамо шансу да учите из нашег искуства
– да лако,брзо и успешно прођете кроз оно што смо ми прошли недавно.

Студент ментор је водич, пријатељ и узор. Он/а је ту да одговори на сва ваша питања и да вас упути на одговарајућа
места где можете да нађете одговоре. Ментор ће вам помоћи у што бржем сналажењу на факултету и указаће вам на све
што студирање носи са собом, а није стриктно везано за предавања, вежбе и испите.

Обавезе студента ментора:
Студент ментор се додељује групи студената на почетку школске године. Студент ментор, на захтев студената којима је додељен, је дужан да:
1. Упути студенте како да подигну свој налог из РЦ-a
2. Информише студенте о изборним предметима и предложи избор у складу са интересовањима бруцоша
3. Упути бруцоше како да изаберу изборне предмете
4. Упути их у то где се налазе табле за одређене предмете
5. Помогне им у састављању сопственог распореда часова
6. Помогне бруцошу у организовању свог времена (исхрана, читаоница, када и како учити…)
7. Објасни им како да пријаве испите преко интернета, у студентској служби и како да поступе у случају да закасне са пријавом испита
8. Упути их на календар школске године, важне датуме за пријаве испита и колоквијума, датуме испитних рокова
9. Упозори студенте на могуће потешкоће са градивом у складу са средњом школом из које бруцош долази
10. Упути их у начин савладавања градива из одређених предмета
11. Ако је у могућности, посуди бруцошу одређене материјале у дигиталном и/или штампаном формату
12. Упути бруцоше у техничке детаље полагања колоквијума и испита
13. Одговара на питања бруцоша у року од 24 сата

Студент ментор може учествовати у складу са својим могућностима у савладавању градива бруцоша кроз организоване састанке на којима бруцоши могу постављати питања, или кроз личне састанке са бруцошима.

За сва питања и информације можете се обратити извшном одбору пројекта на: mentori@suetf.org