Студентска унија је једна од првих независних студентских организација у Србији. Настала је 1994. године током тадашњих студентских протеста у борби за права студената и независно студентско организовање. И данас, независност, демократско доношење одлука и залагање за бољи положај студената чине главне принципе рада СУЕТФ-а.

Чланство у Студентској унији је бесплатно и сваки студент има право да се учлани и равноправно учествује у раду и доношењу одлука. Чланови се охрабрују да износе своје идеје, да се прикључе неком од тимова унутар СУЕТФ-а или се ангажују на пројектима или мањим акцијама у складу са својом афинитетима и слободним временом.

Студентска унија тренутно представља најбројнију студентску организацију на Електротехничком факултету. Радом њених чланова тренутно ужива поштовање како студената, тако и управе факултета. Кроз пројекте остварене су успешне сарадње са домаћим и страним фирмама.