Студентски парламент Електротехничког факултета

Студентски парламент је највише представничко тело студената предвиђено Законом о високом образовању. Студентски Парламент ЕТФ-а броји 20 чланова који се сваке године бирају на изборима за студентске представнике у априлу. Парламент делегира представнике студената у органе факултета, износи ставове студената пред управом, бори се за бољи положај студената и већи квалитет наставе.

Студентска унија учествује у раду Студентског парламента од његовог оснивања по доношењу Закона о високом образовању 2005. године. Кроз ове године нашим активностима добринели смо бољем положају студената, организовали и учествовали у студентским протестима, мењали правилнике, сам Закон, допринели бољој организацији предмета. Својим дугогодишњим радом ка овим циљевима заслужили поштовање великог броја професора и управе, те се наши проблеми када се појаве озбиљније схвате и лакше је пронаћи решење. У менију са леве стране можете пронаћи неке од скоријих промена за које смо се изборили.

Број мандата које је СУЕТФ освојила у претходним школским годинама:

10

Школске 2013/2014

10

Школске 2014/2015

8

Школске 2015/2016

7

Школске 2016/2017

7

Школске 2017/2018

9

Школске 2018/2020

Студент продекан Електротехничког факултета

Студент продекан је представник студената у управи факултета. Он (или она) има радну обавезу да долази на факултет, прима студенте и учествује у раду управе као и сви продекани. Он представља спону између студената и управе и његова дужност је да непосредним активностима допринесе решењима корисним по студенте. Студент продекан се променама изборног система за који се Студентска унија изборила 2010. године бира на непосредним студентским изборима, док је ранија пракса била да се студент продекан бира гласањем у Парламенту, што је најчешћи начин избора на осталим факултетима.

Студентска унија је дала неколико одличних Студената продекана од којих је последња наш тренутни студент продекан, Стефан Матић у школској 2018/2019.

Студентски парламент Универзитета у Београду

Студентски парламент на нивоу Универзитета (СПУБ) је сачињен од 45 делегата са 31. факултета. Број делегата факултета зависи од броја уписаних студената и наш факултет има 2 представника. СПУБ решава проблеме свих студената Универзитета, а као представник највећег Универзитета често и предводи промене Закона на државном нивоу. Захваљујући активностима СПУБ-а изборили смо се за 48ЕСПБ поена за буџет и продужену (пету) годину на буџету и право на дом и мензу. Ове године приритет СПУБ-а је припрема за процес реевалуације оптерећења студената, односно броја ЕСПБ поена које носе испити. Процена је да испити носе премало поена (односно има превише испита) и да није могуће до краја имплементирати Болоњски процес како би он профункционисао и донео адекватне резултате.

Захваљујући добром раду у прошлом сазиву ове године имамо једног представника нашег факултета из Студетнске уније: Тијана Панић.