PwC Srbija – prakse

Otvoren je novi model praksi koji podrazumeva rad na unapređenju nekih procesa i sistema PwC-a. Takođe, postoji velika mogućnost da će se tokom prakse sarađivati i sa startup-ima na razvoju nekih aplikacija, o tome više kasnije. Više informacija možete naći na linku.

Otvoren je i dalje konkurs za praksu u IT reviziji što možda može biti zanimljivo studentima ETF-a koji nisu usmereni isključivo na development.

Tu smo za sva pitanja.